Aktualności

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenie kształcenia stacjonarnego w szkołach wyższych (w tym na studiach I stopnia i podyplomowych) zostaje przedłużone do
Studenci i Słuchacze! Przypominamy, że zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia oraz podyplomowych – zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – są prowadzone
UWAGA! Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MNiSW Uczelnia umożliwia przeprowadzanie zajęć w formie zdalnej. Szczegółowe informacje o terminach i formach zajęć podawane są w eDziekanacie
Szanowni Studenci, Słuchacze, Pracownicy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w