Ułatwienia dostępu

Oferta

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Oferta Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. obejmuje:

 • 3-letnie STUDIA I STOPNIA na kierunku ZARZĄDZANIE. Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy moduł specjalnościowy obejmuje dwa zakresy tematyczne:
  • Marketing internetowy oraz Grafika reklamowa w biznesie,
  • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne,
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami,
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.
 • 2-letnie STUDIA II STOPNIA na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI. W ciągu 2 lat student kończy DWIE SPECJALNOŚCI. Moduł specjalnościowy oferowany na studiach II stopnia obejmuje dwa zakresy tematyczne:
  • Zarządzanie w biznesie oraz Zarządzanie w administracji.
 • 2-semestralne STUDIA podyplomowe – na bieżąco aktualizowana oferta obejmuje ponad 20 specjalności zgodnych z potrzebami rynku pracy.
 • SZKOLENIA:
  • oferta dla biznesu,
  • oferta dla administracji,
  • oferta dla szkół.
 • KURSY:
 • MEDIACJE pozasądowe i sądowe realizowane przez Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji SIŁA ZGODY działające przy WSB.
 • USŁUGI KONSULTINGOWE:
  • oferta dla działów Human Resources.
 • WYNAJEM SAL.

Zapraszamy do współpracy!