Ułatwienia dostępu

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Studia I i II stopnia

logo dostępności

Informacja o usługach

Zamieszczone poniżej informacje o formach wsparcia WSB dla osób z niepełnosprawnościami nie wyczerpują wszystkich możliwych do zastosowania rozwiązań, gdyż ich dobór zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeb studenta/słuchacza. W związku z tym zapraszamy do kontaktowania się w tej sprawie z p. Renatą Czyżniejewską, pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnością.

Studenci z niesprawnością narządu ruchu

 • dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
 • organizacja zajęć w przestrzeni dostosowanej architektonicznie;
 • możliwość skorzystania z biurka podnoszonego elektronicznie oraz fotela ergonomicznego;
 • możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji języka migowego do kontaktu z innymi studentami oraz pracownikami WSB;
 • możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego, w tym również specjalnych myszek komputerowych;
 • możliwość uzyskania stypendium dla OzN.

Studenci niewidomi i słabowidzący

 • dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
 • możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego, w tym specjalnie dostosowanej klawiatury;
 • możliwość skorzystania z powiększalników;
 • możliwość uzyskania stypendium dla OzN.

Studenci Głusi i słabosłyszący

 • dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
 • możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji języka migowego do kontaktu z innymi studentami oraz pracownikami WSB;
 • możliwość uzyskania stypendium dla OzN.

Studenci z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego

 • dostosowanie form uczestnictwa w zajęciach oraz form egzaminów;
 • konsultacje psychologiczne;
 • możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji języka migowego do kontaktu z innymi studentami oraz pracownikami WSB;
 • możliwość uzyskania stypendium dla OzN.


Psycholog

Zakończyła się roczna współpraca naszej społeczności akademickiej z psycholog Agnieszką Dobosiewicz w ramach projektu „Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. – Uczelnia przyjazna i dostępna” ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z zakończeniem udzielania pomocy psychologicznej w WSB w ramach projektu informujemy Studentów, że kontynuowanie terapii u A. Dobosiewicz należy ustalać z indywidualnie.

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Dokumenty do pobrania

wniosek o stypendium dla OzN

wniosek o wypożyczenie sprzętu

wniosek o dostosowanie egzaminu/zaliczenia

formularz rejestracyjny dla osób ubiegających się o pomoc BON


Video dla osób niesłyszących