Ułatwienia dostępu

Opłaty

Kształcenie specjalistyczne

TYLKO 270 ZŁ MIESIĘCZNIE!

Zapraszamy do podjęcia kształcenia specjalistycznego – na jednej z pięciu specjalności, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy!

Opłata za kształcenie specjalistyczne składa się z:

Terminy opłat czesnego dla uczestników rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021 płatne:

  • pierwsza rata – przed rozpoczęciem kształcenia do 8 października 2020 r.
  • do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca roku akademickiego:
    • semestr 1 – od 10 listopada 2020 do 10 lutego 2021,
    • semestr 2 – od 10 marca do 10 lipca 2021,
    • semestr 3 – od 10 października 2021 do 10 lutego 2022 r.

Regulamin płatności kształcenie specjalistyczne