Ułatwienia dostępu

Praktyki zawodowe

Studia I stopnia

Wszyscy studenci studiów I stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Na studiach I stopnia obowiązują praktyki w wymiarze 24 tygodni – łącznie 960 godzin lekcyjnych 45-min. (czyli 720 godzin zegarowych = 18 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).

Praktyki zawodowe realizowane są w częściach – od III do VI semestru studiów.

Dokumentacja dotycząca praktyk powinna obejmować:

  • dziennik praktyk zawodowych – przedkładany w dziekanacie w semestrach III, IV, V i VI,
  • dokument podsumowujący praktyki (matryca realizacji efektów i godzin) – w semestrze VI.

Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie ww. dokumentacji – oddzielnie w każdym semestrze: III, IV, V i VI (zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru).

Zaliczenie praktyk zawodowych jest jednym z warunków zaliczenia całego toku studiów I stopnia.

 

INFORMACJE na temat praktyk: Dział Organizacji Studiów (Dziekanat), tel. 95 733 66 60.


Dokumentacja praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych

Dziennik praktyk – wersja PDF

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów uczenia się – PDF

Dziennik praktyk – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania dziennika praktyk

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów uczenia się – wersja edytowalna


Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski