Ułatwienia dostępu

Finanse i Podatki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu z zakresu obszaru tematycznego FINANSE I PODATKI.

Studia I stopnia, studia II stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu finansów i podatków są skierowane dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów oraz podatków. Programy studiów skupiają się na przyswojeniu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości, inwestycji, a także podatków.

Studenci nauczą się analizować i interpretować sprawozdania finansowe, planować i przeprowadzać audyty finansowe, zarządzać ryzykiem finansowym, a także przygotowywać i składać deklaracje podatkowe. Absolwenci studiów będą mieć szerokie perspektywy zatrudnienia, w tym m.in. w bankach, firmach audytorskich, instytucjach finansowych, w działach księgowości i finansów firm, a także w biurach rachunkowych i doradztwa podatkowego.

3-letnie studia niestacjonarne STUDIA I STOPNIA na kierunku Zarządzanie

Moduły specjalnościowe

2-letnie studia niestacjonarne STUDIA II STOPNIA na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji

Moduły specjalnościowe

2-semestralne STUDIA PODYPLOMOWE

Moduły specjalnościowe

Administracja WSB