Ułatwienia dostępu

Opłaty, zniżki i dofinansowanie

Studia podyplomowe

OPŁATA REKRUTACYJNA, CZESNE

  • Na studiach podyplomowych WSB obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł. Po podjęciu studiów opłata zaliczana jest na poczet czesnego. W przypadku decyzji kandydata o niepodjęciu studiów opłata nie jest zwracana.
  • Koszty czesnego na studiach podyplomowych zostały podane przy opisie poszczególnych specjalności oraz w Zarządzeniu Rektora ws. wysokości i harmonogramu opłat na studiach podyplomowych.

Formy płatności
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oferuje Słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia podyplomowe. Słuchacz może dokonać opłaty:

  • jednorazowej,
  • semestralnej (dwie raty),
  • w czterech ratach,
  • w ośmiu ratach.

Wysokość oraz termin dokonywania opłat za studia podyplomowe zależy od wybranej formy płatności i jest określany w umowie ze Słuchaczem.

  • Numer konta, na które należy uiszczać opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za studia podyplomowe:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem: imię i nazwisko Słuchacza, nazwa specjalności podyplomowej oraz tytuł płatności (np. I, II rata).


ZNIŻKI

1. Na wniosek Słuchacza wysokość opłaty za studia podyplomowe może podlegać obniżeniu wg następujących zasad:
a) Absolwenci studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. otrzymują 200 zł rabatu.
b) Absolwenci studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. otrzymują stały rabat 200 zł przy podjęciu nauki na kolejnej specjalności studiów podyplomowych.
c) Pracodawca finansujący w całości lub dofinansowujący studia swoim pracownikom, będący równocześnie płatnikiem, ma prawo negocjować wysokość rabatu.

Wszystkie rabaty przyznawane są na udokumentowany wniosek Słuchacza dołączony do podania na studia przed podpisaniem umowy i nie podlegają sumowaniu. Słuchaczowi przysługuje prawo wyboru jednego z rabatów. Rabaty uwzględnia się w wysokości opłaty określonej w umowie o studia podyplomowe, a podnoszone przez Słuchaczy wnioski w tym zakresie po podpisaniu umowy nie podlegają uwzględnieniu.

UWAGA! W przypadku korzystania z dofinansowania z Lubuskich Bonów Szkoleniowych lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązują opłaty czesnego w PEŁNEJ wysokości (bez zniżek).


Pliki do pobrania

Wysokość i harmonogram opłat na studiach podyplomowych

Regulamin opłat za studia podyplomowe

Wzór wniosku o przyznanie rabatu

Telefon stacjonarny

95 733 66 68

Telefon komórkowy

+48 733 744 711

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski