Ułatwienia dostępu

Rekrutacja na studia

Studia Podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE na rok akad. 2023/2024

Rekrutacja trwa od 4 maja do 31 października 2023 r.

Pierwsze zajęcia w listopadzie 2023 r. ZAPISZ SIĘ już teraz.
UWAGA! Podania na studia podyplomowe można także wysyłać mailem: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZASADY REKRUTACJI na studia podyplomowe:

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

 • WYKAZ WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI w ofercie studiów podyplomowych w WSB >>>
 • CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry; zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania pełnej grupy wymaganej do uruchomienia specjalności.
 • TRYB NAUCZANIA WEEKENDOWY: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Preferowaną formą prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych jest tryb stacjonarny (w siedzibie Uczelni). Wybrane zajęcia mogą być realizowane w trybie zdalnym (online na platformie MS Teams). W sytuacjach szczególnych (np. choroba słuchacza) słuchacz ma prawo zwrócić się z prośbą o zajęcia hybrydowe – w miarę możliwości Uczelnia udostępnia wówczas połączenie indywidualne na platformie MS Teams.
 • OPŁATY I DOFINANSOWANIE do studiów podyplomowych >>>
 • TERMINARZ ZJAZDÓW >>>

Wymagane dokumenty:

 • podanie z kwestionariuszem na studia podyplomowe,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I stopnia – licencjackich, inżynierskich lub II stopnia – magisterskich),
 • 1 fotografia o wymiarze 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisana na odwrocie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
 • dowód osobisty – do wglądu w siedzibie WSB,
 • jeżeli kandydat ubiega się o zniżkę w opłatach – dokument potwierdzający prawo do zniżki (dyplom, świadectwo itp.) – do wglądu w siedzibie WSB.

*W przypadku cudzoziemców dyplom ukończenia studiów musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język polski.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Jak złożyć dokumenty na studia?

 • Dokumenty można składać w Centrum Kształcenia Podyplomowego WSB, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. (parter).
 • Komplet dokumentów można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Uczelni.
 • Podania na studia podyplomowe można także wysyłać mailem: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Telefon

+48 733 744 711, 95 733 66 68

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 9:00-16:00 oraz w weekendy zjazdowe

Radosław Trzaskowski

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń

tel. +48 784 595 662
e-mail: r.trzaskowski@wsb.gorzow.pl

Renata Czyżniejewska

Koordynator ds. studiów podyplomowych i szkoleń

tel. +48 733 744 711
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe

Informator o studiach podyplomowych 2023

Telefon komórkowy

+48 733 744 711

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski