Ułatwienia dostępu

Pliki do pobrania, regulaminy

Studia II Stopnia

Informator o studiach

Informator – studia I i II stopnia 2023/2024


Statut, regulamin studiów, regulamin płatności, regulamin stypendialny

Regulamin studiów I oraz II stopnia obowiązujący od roku akad. 2023/2024

Statut WSB

Regulamin płatności na studiach II stopnia na rok akademicki 2023/2024

Regulamin płatności na studiach II stopnia na rok akademicki 2022/2023

Regulamin płatności na studiach II stopnia na rok akademicki 2024/2025

Regulamin przyznawania pomocy materialnej w WSB


Dyplom ukończenia studiów

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (210×297 mm).
Papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2, papier nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, zadruk jednostronny.
Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.
Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: …
Data rozpoczęcia wydawania dokumentów według wzoru: …
Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo.
Data zakończenia wydawania wzoru dokumentu publicznego: –

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia

Opis techniczny zabezpieczeń

Zarządzenie Rektora dot. wprowadzenia do obrotu prawnego dokumentu publicznego

Standardy realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Podania dla studentów

Podanie o udzielenie urlopu od zajęć

Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

Podanie o zmianę danych osobowych

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o rezygnację


Informacje dot. pracy dyplomowej

STANDARDY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH II STOPNIA

Załącznik 1. Wymogi redakcyjne na studiach II stopnia

Załącznik 2. Oświadczenie (o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej)

Załącznik 3. Ocena pracy dyplomowej

Załącznik 4. Zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora

Załącznik 5. Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego

Załącznik 6. Załącznik do Protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego


Informacje dot. procedury antyplagiatowej

Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej


PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Zarządzanie w biznesie i administracji


Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski