Ułatwienia dostępu

Współpraca z otoczeniem

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Cele Rady Biznesu

Rada Biznesu powstała w roku akademickim 2010/2011 jako ciało doradcze i opiniodawcze działające przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie. Celem nadrzędnym jest wsparcie uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz nawiązanie jeszcze bliższej współpracy pomiędzy WSB a przedsiębiorcami. Ta współpraca może obejmować szereg różnych obszarów, ale sprowadzać się będzie do jednego – wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki.

Zadania Rady Biznesu:

 • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu,
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu,
 • formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych,
 • umożliwianie studentom Wyższej Szkoły Biznesu odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
 • przygotowywanie wspólnie z Wyższą Szkoła Biznesu oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń,
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich,
 • uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach Wyższej Szkoły Biznesu (np. rozpoczęcie roku akademickiego, rozdanie dyplomów),
 • współpraca między uczestnikami Rady Biznesu.

Członkowie Rady Biznesu:

 • Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Dyrektor ds. Rozwoju Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Wiceprzewodniczący Lubuskiej Organizacji Pracodawców,
 • Pełnomocnik Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców,
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Prezes Zarządu AUDIT HR Sp. z o. o.,
 • Prezes Zarządu – ENERGOSTIL,
 • Prezes Zarządu GBS Banku w Barlinku,
 • Dyrektor Oddziału Korporacyjnego mBanku w Gorzowie Wlkp.,
 • HR Manager, Faurecia Gorzów SA,
 • HR Manager, TPV Displays Polska,
 • Specjalista ds. rozwoju personalnego, SE Bordnetze PL Sp. z o. o.,

Chcemy być blisko biznesu i dla biznesu.

 • Prezes CS-R Słowianka,
 • Prezes Zarządu MZK w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.,
 • Prezes GRH w Gorzowie Wlkp.,
 • Dyrektor Muzeum Lubuskiego,
 • Senator RP, przedsiębiorca,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • Przedstawiciel Zarządu Spółki założycielskiej WSB, Dyrektor finansowy AEK,
 • oraz Władze Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Rada biznesu WSB