Ułatwienia dostępu

Tryb nauczania

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi STUDIA PODYPLOMOWE.
  • Nauka na studiach podyplomowych trwa 2 semestry.
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  • Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w weekendy: soboty i niedziele.

INFORMACJA O TRYBIE KSZTAŁCENIA w roku akad. 2022/2023

  • Preferowaną formą prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych jest tryb stacjonarny (w siedzibie Uczelni). Wybrane zajęcia mogą być realizowane w trybie zdalnym (online na platformie MS Teams). W sytuacjach szczególnych (np. choroba słuchacza) słuchacz ma prawo zwrócić się z prośbą o zajęcia hybrydowe – w miarę możliwości Uczelnia udostępnia wówczas połączenie indywidualne na platformie MS Teams.

Telefon stacjonarny

95 733 66 68, 733 66 67

Telefon komórkowy

733 744 711, 784 595 662

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski