Ułatwienia dostępu

Program studiów

Studia I stopnia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie STUDIA I STOPNIA o profilu praktycznym. Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy MODUŁ obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie.

Program studiów jest połączeniem wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji z autorskim podejściem pracowników naukowo- dydaktycznych WSB do przedmiotów specjalnościowych.

Program opiera się na tzw. systemie kształcenia modułowego zakładającym aktywny udział studenta w realizacji projektów, badań naukowych i warsztatach. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania, takich jak:

 • studia przypadków,
 • prace projektowe i w zespołach problemowych,
 • prezentacje multimedialne,
 • wizyty studyjne,
 • laboratoria komputerowe z użyciem specjalistycznych programów (Gratyfikant, Rachmistrz, Rewizor, Subiekt firmy INSERT, Płatnik, SPSS, SAP, AutoCad, ISOF, ERP z kilkoma modułami firmy Comarch, a także cały pakiet OFFICE i program graficzny Corel),
 • gry strategiczne i inne.

WSB stwarza studentom możliwość rozwijania umiejętności społecznych oraz interpersonalnych niezbędnych w procesie poszukiwania i wykonywania pracy zawodowej, takich jak np.:

 • myślenie perspektywiczne, kreatywność,
 • umiejętność planowania pracy własnej oraz grupy,
 • konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i negocjowanie,
 • sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kształtowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
 • gotowość do podjęcia nowych wyzwań zawodowych i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, studenci mają także możliwość:

 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego – TELC z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na wybranym poziomie zaawansowania
 • przystąpić do egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera w celu otrzymania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL European Computer Driving Licence, który jest potwierdzeniem praktycznej umiejętności obsługi komputera. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik potrafi efektywnie wykorzystać możliwości jakie niesie za sobą technologia informatyczna.
 • uzyskania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych – EBC*L European Business Competence License będącego świadectwem praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek. Certyfikat jest potwierdzeniem podstawowej i praktycznej wiedzy z zakresu biznesu. Certyfikat jest wydawany w ok. 30 krajach.

Program 3-letnich studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. obejmuje:

 • przedmioty kształcenia ogólnego, w tym lektoraty językowe,
 • przedmioty podstawowe,
 • przedmioty kierunkowe,
 • przedmioty specjalnościowe zależne od wybranej specjalności,
 • praktyki zawodowe.

Wyższa Szkoła Biznesu czterokrotnie uzyskała POZYTYWNE oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzające wysoką jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie: w 2022, 2016, 2010 i 2004 r.


Program studiów*

* Program 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie (wraz z sylabusami) jest dostępny dla studentów i wykładowców WSB również na platformie eDziekanat (po zalogowaniu).

Program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2022/2023

Program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2021/2022

Program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2020/2021

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski