Ułatwienia dostępu

Tryb nauczania

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi STUDIA I STOPNIA o profilu praktycznym w trybie niestacjonarnym.
  • Nauka na studiach I stopnia trwa 3 lata (6 semestrów).
  • Absolwenci 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia w WSB otrzymują tytuł licencjata.
  • Zajęcia na niestacjonarnych studiach I stopnia realizowane są w weekendy: w piątki (od godz. 16.30) oraz w soboty i niedziele.

INFORMACJA O TRYBIE KSZTAŁCENIA w roku akad. 2022/2023

  • W piątki większość zajęć będą stanowiły wykłady, konwersatoria oraz seminaria realizowane w trybie zdalnym (online) na platformie MS Teams.
  • Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studentów i wykładowców (ćwiczenia, warsztaty, lektoraty, laboratoria) będą realizowane w soboty i niedziele w siedzibie Uczelni.

Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia absolwenci WSB mogą:

  • kontynuować naukę w celu uzyskania tytułu magistra na tym samym lub zbliżonym kierunku – w WSB lub dowolnie wybranej uczelni w Polsce prowadzącej studia II stopnia (magisterskie),
  • podjąć naukę na 2-semestralnych studiach podyplomowych w WSB – na preferencyjnych warunkach.

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski