Ułatwienia dostępu

Zasady rekrutacji

Kształcenie specjalistyczne

REKRUTACJA NA KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE w roku akademickim 2021/2022 trwa od 4 maja do 30 września 2021 r.

 • Decyzja w sprawie przyjęć kandydata na kształcenie specjalistyczne wydawana jest na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.
 • Kandydat ma obowiązek potwierdzić zamiar podjęcia kształcenia najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, podpisując umowę o naukę.
 • Wybrana przez kandydata specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem, że chęć podjęcia nauki potwierdzi co najmniej 15 kandydatów.

Na kształcenie specjalistyczne przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • ukończyli edukację na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 226) o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, czyli:
   • ukończyli technikum lub szkołę policealną, albo branżową szkołę II stopnia oraz zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie,
    lub
   • ukończyli szkołę średnią i posiadają świadectwo dojrzałości;
 • złożą podanie o przyjęcie na kształcenie specjalistyczne wraz ze stosownymi załącznikami;
 • wniosą opłatę rekrutacyjną określoną przez Uczelnię w wysokości 100 zł na konto WSB:
  Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku nr 69 8355 0009 0017 2752 2000 0001
  z dopiskiem: „opłata rekrutacyjna na kształcenie specjalistyczne”.

UWAGA!

W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA!!!

Wymagane dokumenty

 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum lub szkoła branżowa II stopnia)
 • ksero świadectwa dojrzałości (jeśli posiada),
 • ksero dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika (jeśli posiada),
 • dwie kolorowe fotografie 35-45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • trzy koperty C6 (małe) ze znaczkami i adresem zwrotnym,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Podanie na kształcenie specjalistyczne

Regulamin kształcenia specjalistycznego