Ułatwienia dostępu

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji SIŁA ZGODY przy WSB

Współpraca i usługi

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji SIŁA ZGODY w Gorzowie Wielkopolskim (LCAM) funkcjonuje przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., a jego siedziba mieści się w budynku WSB przy ul. Walczaka 25.

Celem głównym działalności LCAM jest stworzenie skonfliktowanym stronom możliwości polubownego, pozasądowego rozwiązania sporów o różnym charakterze.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji SIŁA ZGODY prowadzi mediacje w następujących sprawach:

Rodzinnych

 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania (w tym alimenty),
 • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci,
 • ustalenie zasad wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • opracowanie planu wychowawczego,
 • podział majątku wspólnego małżonków lub/i wzajemnych rozliczeń.

Cywilnych

 • ustanowienie, wykonywanie lub zniesienie służebności,
 • w zakresie własności czy posiadania nieruchomości,
 • w sprawach dotyczących działu spadku po zmarłym członku rodziny,
 • spory dotyczące sposobu lub terminu zapłaty,
 • odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych,
 • podział majątku wspólnego,
 • spory sąsiedzkie lub lokalowe,
 • skargi konsumenckie,
 • w zakresie umów ubezpieczeniowych.

W ramach mediacji cywilnej sprawy z zakresu prawa pracy, przykładowo:

 • w odniesieniu do stosunków pracowniczych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
 • spory między pracownikami, zespołami lub wydziałami danego pracodawcy.

Gospodarczych

 • w zakresie prawa spółek,
 • w sporach handlowych, inwestycyjnych i dystrybucyjnych,
 • w ramach stosunków pomiędzy udziałowcami, pomiędzy udziałowcami a zarządem oraz pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu,
 • roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom w zakresie ustania obowiązków w odniesieniu do umowy konsorcjum i wiele innych.

Karnych

 • mediacje w sprawach karnych regulowanych odrębnymi przepisami (mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego mediatorów stałych w sprawach karnych).


Adres

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji SIŁA ZGODY
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefon

+48 784 595 662