Ułatwienia dostępu

Tryb nauczania

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi STUDIA II STOPNIA o profilu praktycznym w trybie niestacjonarnym.
  • Nauka na studiach II stopnia trwa 2 lata (4 semestry).
  • Absolwenci 2-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia w WSB otrzymują tytuł magistra.
  • Zajęcia na niestacjonarnych studiach II stopnia realizowane są w weekendy: w piątki (od godz. 16.30) oraz w soboty i niedziele.

INFORMACJA O TRYBIE KSZTAŁCENIA w roku akad. 2022/2023

  • W piątki większość zajęć będą stanowiły wykłady, konwersatoria oraz seminaria realizowane w trybie zdalnym (online) na platformie MS Teams.
  • Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studentów i wykładowców (ćwiczenia, warsztaty, lektoraty, laboratoria) będą realizowane w soboty i niedziele w siedzibie Uczelni.

Po ukończeniu 2-letnich studiów II stopnia absolwenci WSB mogą podjąć naukę na 2-semestralnych studiach podyplomowych w WSB – na preferencyjnych warunkach.

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski