Ułatwienia dostępu

Opłaty i zniżki

Studia II Stopnia

Opłata rekrutacyjna na studiach II stopnia 2023/2024

Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi.

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę rekrutacyjną:
mBank SA Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA MGR.

Czesne na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2023/2024

Student może uiszczać czesne: w 10 ratach (miesięcznych), w 2 ratach (semestralnie) lub jednorazowo (za rok studiów).

Pierwszy rok studiów:

 • 10 rat miesięcznych: 560 zł
 • 2 raty semestralne: 2750 zł
 • opłata jednorazowa roczna: 5500 zł.

Drugi rok studiów:

 • 10 rat miesięcznych: 595 zł
 • 2 raty semestralne: 2925 zł
 • opłata jednorazowa roczna: 5850 zł.

Zniżki

 • Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.:
  • Absolwenci studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych WSB są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
  • Absolwenci studiów I stopnia WSB otrzymują jednorazowe rabaty w wysokości 200 zł na pierwszym i 200 zł na drugim roku studiów.
 • Zniżka rodzinna: bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. Za bliskich członków rodzin uważa się dzieci, współmałżonka, rodziców oraz rodzeństwo.
 • Zniżka dla firm: pracodawcy finansujący w całości lub dofinansowujący studia swoim pracownikom, będący równocześnie płatnikami, mają prawo negocjować wysokość rabatu.

Zniżki i rabaty nie sumują się.


Stypendia i inne opcje dofinansowania nauki

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. mają pełne prawo do korzystania z przywilejów i uprawnień przysługujących studentom wszystkich polskich uczelni.


Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski