Ułatwienia dostępu

Kierunek Zarządzanie

Studia I stopnia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie STUDIA I STOPNIA (licencjackie) na kierunku ZARZĄDZANIE o profilu praktycznym.

Kierunek ZARZĄDZANIE

Zarządzanie to kierunek studiów przygotowujący do podjęcia pracy w wielu branżach gospodarki (nie tylko w Polsce, ale i zagranicą).
Realizując program nauczania WSB umożliwia zapoznanie się z nowoczesną wiedzą i nabycie umiejętności m.in. z zakresu zagadnień: ekonomicznych, prawniczych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. Uczelnia kładzie nacisk na kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji oraz pracy z klientem.

Absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzeba wszechstronnie wykształconych, otwartych na częste zmiany pracowników. Pracują w różnych pionach administracyjnych (finanse, marketing, logistyka i zaopatrzenie, organizacja, kadry, zarząd). Studia przygotowują także do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie to kierunek uniwersalny. W każdej organizacji istnieje potrzeba zatrudniania pracowników z wykształceniem z obszaru zarządzania.


MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na kierunku ZARZĄDZANIE

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym – za cenę jednego czesnego miesięcznie.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy MODUŁ obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. Absolwent WSB będzie wyposażony w praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Do wyboru następujące MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

marketing internetowy, grafika relkamowa w biznesie

Marketing internetowy

Marketing internetowy (marketing elektroniczny, marketing online) to wszelkie działania marketingowe realizowane w internecie. Specjalność przygotuje więc do podjęcia działań o charakterze marketingowym z wykorzystaniem internetu. Student nauczy się zwiększać widoczność firmy i jej produktów w internecie oraz budować trwałe relacje z klientami poprzez kanały i narzędzia cyfrowe – wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, strony i portale internetowe. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnych w zakresie tworzenia i realizacji kampanii marketingowych w sieci internetowej.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • narzędzi i strategii wykorzystywanych w marketingu internetowym,
 • zarządzania stroną www i portalem internetowym (CMS),
 • projektowania sklepu internetowego,
 • specyfiki pracy influencera, coolhuntera, trendsettera, blogera, youtubera.

Grafika reklamowa w biznesie

Celem specjalności jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i opracowywaniem materiałów graficznych, poligraficznych oraz multimedialnych na potrzeby firm i instytucji. Student nauczy się jak wykorzystywać specjalistyczne narzędzia informatyczne w pracy marketingowca lub grafika. Absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w działach promocji firm i instytucji oraz agencjach reklamowych na stanowisku związanym z przygotowaniem projektów reklamowych oraz materiałów multimedialnych na potrzeby reklamy i marketingu.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • projektowania materiałów reklamowych (np. foldery, ulotki, plakaty, wizytówki, reklamy prasowe itd.), w tym na potrzeby bloga lub mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter itp.),
 • przygotowania prac dla potrzeb poligrafii (np. książki, czasopisma),
 • wykorzystania narzędzi do tworzenia grafik reklamowych,
 • retuszowania i obrabiania zdjęć,
 • podstaw kompozycji i design’u.
Zarządzanie produkcją oraz zarządzanie logistyczne

Zarządzanie produkcją

W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach praktycznych związanych z doskonaleniem produkcji (np. Lean Manufacturing) oraz powiązaniach produkcji z jakością, logistyką, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz softwarem.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • mapowania ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych,
  zarządzania projektami,
 • planowania, koordynowania i realizowania działań logistycznych w obszarze produkcji,
 • wykorzystywania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w procesie produkcyjnym,
 • wykorzystania metod i narzędzi umożliwiających rozwiązywanie problemów w produkcji, kalkulacji i optymalizacji kosztów produkcji.

Zarządzanie logistyczne
Stale rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do zwiększania efektywności podejmowanych działań, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych koncepcji logistycznych. Specjalność przygotowuje do pracy w obszarze zarządzania fizycznym przepływem towarów, półproduktów, materiałów i informacji w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta danej organizacji. Program specjalności obejmuje wieloaspektowe problemy z zakresu logistyki produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia, zarządzania transportem, zapasami, magazynem. Absolwent będzie przygotowany m.in. do pełnienia funkcji na stanowisku specjalisty ds. logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji w firmie usługowej lub produkcyjnej.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • stosowania narzędzi komputerowych wspomagających zarządzanie logistyczne,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia,
 • planowania, optymalizacji.
Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą

Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia bądź zarządzania firmą. Student nauczy się tworzenia poprawnego biznesplanu. Będzie zdobywał wiedzę w zakresie planowania, kształtowania strategii rozwoju, rozwiązywania problemów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy na kierowniczych stanowiskach w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • zarządzania małym/ średnim przedsiębiorstwem,
 • zakładania i zarządzania własną działalnością gospodarczą,
 • budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa,
 • nowoczesnego podejścia do zjawisk i procesów zachodzących nie tylko w firmie, ale także w otoczeniu zewnętrznym.

Zarządzanie kadrami

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologicznych aspektów zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Studenci poznają narzędzia motywowania oraz nauczą się projektować i wdrażać systemy ocen pracowniczych. Absolwenci będą potrafili zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w organizacji. Znajdą zatrudnienie w działach personalnych w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu oraz w firmach zajmujących się szkoleniem i doborem personelu.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • organizacji działu personalnego,
 • oceny pracy i pracowników,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wykorzystania technik i narzędzi motywacyjnych.

Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie systemu bezpieczeństwa państwa, zagrożeń militarnych oraz ochrony ludności w sytuacjach konfliktów. Studenci zapoznają się ze specyfiką pracy administracji publicznej i służb mundurowych.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • działalności służby więziennej, Policji, Straży Granicznej i ich roli w systemie obronnym państwa,
 • zagrożeń militarnych,
 • ochrony ludności w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Zarządzanie ochroną informacji

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji, uwarunkowań RODO i ochrony danych.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

 • zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • przetwarzania danych w sytuacjach szczególnych,
 • zarządzania systemami informacyjnymi.

Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski