Ułatwienia dostępu

Kierunek Zarządzanie w Biznesie i Administracji

Studia II Stopnia

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym

Głównym celem 2-letnich studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest wykształcenie specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru szeroko pojętego zarządzania. Absolwenci będą wszechstronne przygotowani do pełnienia zawodowych i społecznych ról w warunkach nieustannie i szybko zmieniającego się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

W ofercie znajduje się MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY składający się z dwóch specjalności: Zarządzanie w biznesie oraz Zarządzanie w administracji. Student WSB w trakcie dwóch lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w MODUŁ obejmujący DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Absolwent WSB będzie wyposażony w praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej. Program studiów o profilu praktycznym został tak zbudowany, by kompetencje uzyskane przez absolwenta wyróżniały go na rynku pracy. Daje to większe szanse na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy i wyposaża studentów w bogaty zestaw umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji i o profilu praktycznym będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe jako pracownik dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorstwa, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także w jednostkach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich oraz specjalistycznych.

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji może stanowić punkt wyjścia do budowania i rozwoju ścieżki zawodowej w różnych obszarach nie tylko biznesu, ale również administracji.

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski