Ułatwienia dostępu

Kierunek Zarządzanie w Biznesie i Administracji

Studia II Stopnia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 2-letnie STUDIA II STOPNIA (magisterskie) na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym.

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Głównym celem 2-letnich studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest wykształcenie specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru szeroko pojętego zarządzania. Absolwenci będą wszechstronne przygotowani do pełnienia zawodowych i społecznych ról w warunkach nieustannie i szybko zmieniającego się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji i o profilu praktycznym będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe jako pracownik dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorstwa, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także w jednostkach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich oraz specjalistycznych.

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji może stanowić punkt wyjścia do budowania i rozwoju ścieżki zawodowej w różnych obszarach nie tylko biznesu, ale również administracji.


MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym – za cenę jednego czesnego miesięcznie. Student WSB w trakcie dwóch lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach).

W ofercie znajduje się moduł specjalnościowy składający się z dwóch specjalności: Zarządzanie w biznesie oraz Zarządzanie w administracji. Specjalności zostały ze sobą połączone w MODUŁ obejmujący DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Absolwent WSB będzie wyposażony w praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej. Program studiów o profilu praktycznym został tak zbudowany, by kompetencje uzyskane przez absolwenta wyróżniały go na rynku pracy. Daje to większe szanse na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy i wyposaża studentów w bogaty zestaw umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców.

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Zarządzanie w biznesie 

Specjalność Zarządzanie w biznesie jest adresowana do osób, które chcą zdobyć kompetencje niezbędne do zarządzania
przedsiębiorstwem lub poszczególnymi obszarami jego działalności. Program pozwala na zdobycie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy z wielu zakresów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zarządzaniem jakością, marketingiem, finansami oraz zarządzaniem strategicznym, student zapozna się m.in. z zarządzaniem zmianą, procesami, nowoczesnymi rozwiązaniami w logistyce i produkcji, zagadnieniami z obszaru Lean Management, analizą konkurencyjności oraz controllingiem.

Ukończenie specjalności daje szerokie kompetencje zarządcze pozwalając tym samym na pełnienie roli menadżera lub samodzielnego specjalisty.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

  • zarządzania zmiana w organizacji,
  • controllingu da menedżerów,
  • zarządzania własną karierą,
  • zarządzania wizerunkiem osobistym.

Zarządzanie w administracji

Specjalność Zarządzanie w administracji jest wybierana przez osoby, które są zainteresowane zdobyciem kompetencji koniecznych do zarządzania instytucją publiczną lub poszczególnymi obszarami jej działalności. Program kształcenia zawiera takie treści, które pozwalają na zdobycie aktualnej i pogłębionej wiedzy z wielu zakresów funkcjonowania instytucji publicznych. Poza zarządzaniem jakością, marketingiem, finansami oraz zarządzaniem strategicznym, student zdobędzie wiedzę m.in. z obszaru zarządzania instytucjami kultury, spółkami komunalnymi, zarządzania w sytuacji kryzysowej, a także z zakresu zamówień publicznych, audytu i kontroli wewnętrznej oraz postępowania administracyjnego.

Ukończenie specjalności daje takie kompetencje zarządcze, które pozwalają pełnić funkcje menadżerskie oraz samodzielne i specjalistyczne.

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • audytu i kontroli wewnętrznej,
  • postępowania administracyjnego,
  • zamówień publicznych,

Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski