Ułatwienia dostępu

Pliki do pobrania, regulaminy

Studia podyplomowe

REGULAMINY, ZARZĄDZANIA REKTORA WSB

Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 2020 r.

Regulamin opłat za studia podyplomowe

Wysokość i harmonogram opłat na studiach podyplomowych obowiązujących od semestru letniego roku akad. 2023/2024

Procedura antyplagiatowa na studiach podyplomowych WSB

Standardy realizacji zajęć online


INFORMACJE DOT. PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Standardy ukończenia studiów podyplomowych – zasady i wymogi ogólne

Załącznik 1. Wymogi redakcyjne dla pracy końcowej, projektu i dokumentacji

Załącznik 2. Oświadczenie (o samodzielności napisanej pracy)

Załącznik 3. Ocena pracy końcowej / projektu (wzór recenzji)

Załącznik 4. Zatwierdzenie pracy przez promotora

Załącznik 5. Protokół Komisji Egzaminu Końcowego

Szablon prezentacji Power Point (format 4×3)

Szablon prezentacji Power Point (format 16×9)


ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  • Format świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: A4 (210×297 mm).
  • Papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2, papier nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, zadruk dwustronny.
  • Sposób personalizacji świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.
  • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 09.07.2021 r.
  • Data rozpoczęcia wydawania dokumentów według wzoru: 15.07.2021 r.
  • Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo.
  • Data zakończenia wydawania wzoru dokumentu publicznego: –

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Opis techniczny zabezpieczeń

Zarządzenie Rektora dot. wprowadzenia do obrotu prawnego dokumentu publicznego


PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe

INFORMATOR o studiach podyplomowych


Telefon stacjonarny

95 733 66 68

Telefon komórkowy

+48 733 744 711

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski