Ułatwienia dostępu

Human Resources

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu z zakresu obszaru tematycznego HUMAN RESOURCES.

Zarządzanie to kierunek studiów przygotowujący do podjęcia pracy w wielu branżach gospodarki (nie tylko w Polsce, ale i zagranicą).
Realizując program nauczania WSB umożliwia zapoznanie się z nowoczesną wiedzą i nabycie umiejętności m.in. z zakresu zagadnień: ekonomicznych, prawniczych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. Uczelnia kładzie nacisk na kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji oraz pracy z klientem.

3-letnie studia niestacjonarne STUDIA I STOPNIA na kierunku Zarządzanie

Moduły specjalnościowe

human resources wsb