Ułatwienia dostępu

Profil kształcenia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. kształci studentów na kierunkach o profilu PRAKTYCZNYM.
W WSB zajęcia specjalnościowe prowadzą przedstawiciele kadry zarządzające gorzowskich firm i instytucji, w tym największych firm z kapitałem z kapitałem zagranicznym, w tym m.in.: Faurecia, TPV Displays, SE Bordnetze, a także specjaliści ze służb mundurowych.

Elementy praktycznego profilu kształcenia:

  • przewaga zajęć praktycznych na wzór sytuacji zawodowych,
  • udział praktyków i specjalistów w procesie kształcenia,
  • warsztaty z umiejętności miękkich,
  • zajęcia przygotowujące studenta do skutecznego wejścia na rynek pracy,
  • prace projektowe uczące myślenia perspektywicznego,
  • prace zespołowe rozwijające umiejętności planowania i współpracy w grupie,
  • studia przypadków.

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym – za cenę jednego czesnego.
Student WSB na studiach I i II stopnia kończy dwie specjalności (a nie jedną, jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy moduł obejmuje dwa zakresy tematyczne – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia daje większe szanse na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy.