Ułatwienia dostępu

Rekrutacja na studia

Studia II Stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA na rok akad. 2023/2024

Rekrutacja trwa od 4 maja do 29 września 2023 r.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi rekrutację bez egzaminów na 2-letnie NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu PRAKTYCZNYM.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI składający się z dwóch specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie w administracji.

Student WSB w trakcie dwóch lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach).
Absolwenci 2-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia w WSB otrzymują tytuł magistra.

Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym od 2021 r. Studia II stopnia dają nowoczesną, pogłębioną i aktualną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i instytucją publiczną, w tym m.in. z obszaru zarządzania jakością, marketingiem, HR, logistyką i produkcją, finansami oraz z zakresu zarządzania strategicznego.

Program obudowany jest szeroką ofertą dodatkowych warsztatów i gier biznesowych kształtujących miękkie umiejętności menadżerskie oraz kompetencje w zakresie przygotowywania projektów. Wachlarz konwersatoriów do wyboru pozwala na poszerzenie wiedzy o wybranych współczesnych problemach gospodarki polskiej i światowej.

Student ma unikalną możliwość ukończenia dwóch specjalności w trakcie dwóch lat studiów II stopnia (w cenie jednego czesnego miesięcznie). Moduł kształcenia składający się z dwóch specjalności obejmuje dwa zakresy tematyczne uzupełniające się wzajemnie. Każda z komplementarnych specjalności uściśla zagadnienia z danych obszarów dając szerokie kompetencje zarządcze i pozwalając na nabycie umiejętności przydatnych w pracy menadżera.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia;
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich (oryginał do wglądu);
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie;
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł), którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się w zakładce Opłaty i zniżki;
 • Dowód osobisty do wglądu;
 • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

W przypadku cudzoziemców należy złożyć dodatkowo:

 • Oryginał świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości oraz suplement opatrzone apostille lub zalegalizowane przez placówkę konsularną kraju wydania dokumentu (Szczegóły: Ukraina – https://apostille.in.ua/ua/ lub Białoruś: https://edu.gov.by/about-ministry/prostavlenie/; konsulat Ukrainy: http://konsulatukrainy.szczecin.pl/).
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski.
 • Kserokopia paszportu oraz wizy/karty pobytu/ karty Polaka.
 • Certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Jak złożyć dokumenty na studia?

 • Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 1, parter).
 • Podanie na studia II stopnia można złożyć także online: REKRUTACJA ONLINE ►►►

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dział Organizacji Studiów (Dziekanat)
tel. stacjonarne: 95 733 66 60, 733 66 67
tel. komórkowe: 784 595 310, 694 438 591
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl


Podanie na studia II stopnia

Aktualne promocje

Rozkład roku akademickiego 2022/2023

Regulamin płatności na studiach II stopnia 2023/2024

Umowa o studia II stopnia

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023

Informator o studiach II stopnia 2023/2024


Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski