Ułatwienia dostępu

Akademia trenera biznesu

Akademia Trenera Biznesu

„Sukces w biznesie wymaga treningu, dyscypliny i ciężkiej pracy. Ale jeśli to cię nie przeraża, to masz przed sobą morze możliwości.”  

David Rockefeller

Zapisy na studia trwają do 1.12.2023 r.

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie samodzielnych trenerów biznesu wyposażonych w odpowiedni warsztat pracy. Studia pozwolą Słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera wewnętrznego w firmie, prowadzić własną działalność trenerską, ale też udoskonalić kompetencje menadżerskie w pracy z zespołami pracowniczymi.

Co zyskuje Słuchacz

Słuchacz pozna:

 • narzędzia warsztatu pracy skutecznego trenera,
 • podstawowe metody pracy z grupą szkoleniową mające wpływ na efektywność procesu uczenia się i nauczania,
 • teoretyczne i praktyczne aspekty procesu zarządzania szkoleniami – sposoby badania potrzeb szkoleniowych, zasady tworzenia programów szkoleń, ich atrakcyjnego prowadzenia oraz efektywnej ewaluacji,
 • zasady efektywnego prowadzenia projektów szkoleniowych z perspektywy uczestników, trenera oraz zleceniodawcy.

Dzięki studiom Słuchacz zwiększy swój potencjał na rynku pracy i zdobędzie kompetencje umożliwiające zarówno pracę na etacie (np. jako trener wewnętrzny), jak i prowadzenie własnej działalności szkoleniowej.
Po ukończeniu studiów Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z wykazem przedmiotów i oceną ogólną).

Studia są skierowane do:

 • osób planujących rozpocząć lub rozwinąć karierę trenera biznesu, trenera wewnętrznego, szkoleniowca, wykładowcy,
 • menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń lub firm szkoleniowych,
 • osób, których praca wymaga prowadzenia publicznych wystąpień, komunikowania i wdrażania zmian w organizacji oraz rozwoju podległych im pracowników.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenia wszystkich modułów oraz złożenie końcowego egzaminu praktycznego.

Ramowy program*

 • Trener biznesu – tożsamość zawodowa, kompetencje osobiste, etyka pracy
 • Psychologia uczenia się osób dorosłych
 • Diagnoza potrzeb oraz analiza i narzędzia realizacji celów szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Zarządzanie procesem grupowym
 • Warsztat pracy trenera biznesu – metody i narzędzia pracy z grupą
 • Trudne sytuacje szkoleniowe
 • Metody coachingowe w pracy trenera
 • Emisja głosu i wystąpienia publiczne
 • Trener online
 • Ewaluacja i superwizja szkoleń
 • Sprzedaż usług szkoleniowych
 • Budowa marki osobistej trenera biznesu
 • Warsztaty trenerskie – trening umiejętności uczestników zajęć (przygotowanie do egzaminu)
 • Egzamin końcowy: przeprowadzenie fragmentu szkolenia

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami grupy odbiorców.

Kadra

Kadrę wykładowców Akademii trenera biznesu stanowią praktycy będący trenerami, coachami, zawodowo związani z usługami szkoleniowymi, również praktycy zarządzania, w tym m.in.:

Partnerzy

Studia są realizowane we współpracy z Grupą Dobrych Trenerów PASJA, która została nagrodzona za unikalny program studiów podyplomowych dla menedżerów sprzedaży Medalem Europejskim przez Business Centre Club. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w ramach finału 28. edycji Medalu Europejskiego.

Czas trwania

dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (terminy zjazdów >>>).
Realizacja zajęć: stacjonarnie (w siedzibie Uczelni).

Cena

2950 zł brutto za semestr.

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 10 osób.

Telefon stacjonarny

95 733 66 68

Telefon komórkowy

+48 733 744 711

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski