Ułatwienia dostępu

Administracja i Prawo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu z zakresu obszaru tematycznego ADMINISTARCJA I PRAWO.

Studia podyplomowe i studia 2 stopnia z zakresu zarządzania w biznesie i administracji to doskonała okazja dla absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w biznesie. Programy studiów skupiają się na praktycznych zagadnieniach związanych z zarządzaniem firmą i administracją, w tym m.in. na doskonaleniu umiejętności analitycznych, planowania, organizacji i kontroli, a także na nauce skutecznego podejmowania decyzji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwenci tych studiów będą mieli szersze perspektywy zatrudnienia oraz będą mogli liczyć na wyższe wynagrodzenie. Mogą podjąć pracę na stanowiskach menedżerskich lub specjalistycznych w firmach, instytucjach publicznych, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową.

2-letnie studia niestacjonarne STUDIA II STOPNIA na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji

Moduły specjalnościowe

Administracja WSB