Ułatwienia dostępu

Program studiów

Studia II Stopnia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 2-letnie STUDIA II STOPNIA o profilu praktycznym.

Student WSB w trakcie dwóch lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w MODUŁ obejmujący DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie.

Program studiów jest połączeniem wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji z autorskim podejściem pracowników naukowo-dydaktycznych WSB do przedmiotów specjalnościowych. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania, takich jak:

  • studia przypadków,
  • prace projektowe i w zespołach problemowych,
  • prezentacje multimedialne,
  • gry biznesowe,
  • laboratoria komputerowe.

Program 2-letnich studiów II stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. obejmuje:

  • przedmioty kierunkowe,
  • przedmioty do wyboru (konwersatoria, warsztaty, projekty i gry biznesowe, język obcy, seminarium dyplomowe),
  • moduł specjalnościowy: Zarządzanie w biznesie oraz Zarządzanie w administracji.

Plan studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2021/2022

Plan studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2022/2023


* Program 3-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji (wraz z sylabusami) jest dostępny dla studentów i wykładowców WSB na platformie eDziekanat (po zalogowaniu).

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski