Ułatwienia dostępu

Rekrutacja na studia

Studia I stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA na rok akad. 2023/2024

Rekrutacja trwa od 4 maja do 29 września 2023 r.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi rekrutację bez egzaminów na NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA na kierunku ZARZĄDZANIE.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 3 lata i są prowadzone na PROFILU PRAKTYCZNYM. Profil praktyczny różni się od profilu akademickiego tym, że ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne. Na studiach w WSB ok. 2/3 zajęć stanowią ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty oraz praktyki.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z tym nie są przeliczane punkty z matury. Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.


PROMOCJA!

 • Wszyscy kandydaci, którzy do 30.05.2023 r. złożą podania na studia I lub II stopnia, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

W ramach kierunku studiów kandydat dokonuje wyboru modułów specjalnościowych.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na kierunku ZARZĄDZANIE składają się z dwóch specjalności:

 • Marketing internetowy oraz Grafika reklamowa w biznesie.
 • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne.
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami.
 • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

Absolwenci 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia w WSB otrzymują tytuł licencjata.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej).
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie.
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł), którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów. Numer rachunku znajduje się w zakładce Opłaty i zniżki.
 • Dowód osobisty do wglądu.
 • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

W przypadku cudzoziemców należy złożyć dodatkowo:

 • Oryginał świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości oraz suplement opatrzone apostille lub zalegalizowane przez placówkę konsularną kraju wydania dokumentu (Szczegóły: Ukraina – https://apostille.in.ua/ua/ lub Białoruś: https://edu.gov.by/about-ministry/prostavlenie/; konsulat Ukrainy: http://konsulatukrainy.szczecin.pl/).
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski.
 • Kserokopię paszportu oraz wizy/karty pobytu/ karty Polaka.
 • Certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Jak złożyć dokumenty na studia?

 • Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 1 na parterze).
 • Podanie na studia I stopnia można złożyć także online: REKRUTACJA ONLINE.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dział Organizacji Studiów (Dziekanat)
tel. stacjonarne: 95 733 66 60, 733 66 67
tel. komórkowe: 784 595 310, 694 438 591
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl


Podanie na studia I stopnia

AKTUALNE PROMOCJE

Umowa o studia I stopnia

Regulamin płatności na studiach I stopnia 2023/2024

Rozkład roku akademickiego 2022/2023

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/2023

Informator o studiach I stopnia 2023/2024


Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski