Ułatwienia dostępu

Logistyka i Produkcja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu z zakresu obszaru tematycznego LOGISTYKA I PRODUKCJA.

Podczas studiów, studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania produkcją, w tym podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy. Program skupia się na praktycznych zagadnieniach związanych z doskonaleniem produkcji, takich jak Lean Manufacturing, oraz na powiązaniach produkcji z jakością, logistyką i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Specjalność, którą oferujemy, przygotowuje absolwentów do pracy w obszarze zarządzania fizycznym przepływem towarów, materiałów i informacji, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby klientów organizacji. Program specjalności obejmuje szeroki zakres problemów związanych z logistyką produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia, zarządzania transportem, zapasami i magazynem. Po ukończeniu studiów, absolwenci będą gotowi do pełnienia funkcji na stanowiskach specjalisty ds. logistyki, zaopatrzenia i dystrybucji w firmach produkcyjnych i usługowych.

3-letnie studia niestacjonarne STUDIA I STOPNIA na kierunku Zarządzanie

Moduły specjalnościowe

logistyka wsb