Ułatwienia dostępu

Terminy zjazdów

Studia I stopnia

Zajęcia na niestacjonarnych studiach I stopnia realizowane są w wybrane weekendy:

  • w piątki – zdalnie (od godz. 16.30)
  • oraz w soboty i niedziele.

UWAGA!

  • W piątki większość zajęć stanowią wykłady, konwersatoria oraz seminaria realizowane w trybie zdalnym (online) na platformie MS Teams.
  • W soboty i niedziele zajęcia są realizowane w siedzibie Uczelni – są to głównie zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studentów i wykładowców (ćwiczenia, warsztaty, lektoraty, laboratoria).

Terminy zjazdów na studiach licencjackich i magisterskich 2023-2024