Ułatwienia dostępu

Zarządzanie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu z zakresu obszaru tematycznego ZARZĄDZANIE.

Zarządzanie to kierunek studiów przygotowujący do podjęcia pracy w wielu branżach gospodarki (nie tylko w Polsce, ale i zagranicą).
Realizując program nauczania WSB umożliwia zapoznanie się z nowoczesną wiedzą i nabycie umiejętności m.in. z zakresu zagadnień: ekonomicznych, prawniczych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. Uczelnia kładzie nacisk na kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji oraz pracy z klientem.

2-letnie studia niestacjonarne STUDIA II STOPNIA na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji

Moduły specjalnościowe

Kierunek zarządzanie wsb.gorzow.pl