Podziękowanie dla psychologa

Podziękowanie dla psychologa

Dziękujemy psycholog Agnieszce Dobosiewicz za roczną współpracę z naszą społecznością akademicką w ramach projektu „Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. – Uczelnia przyjazna i dostępna” ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Dziękujemy za zaangażowanie, życzliwość i zrozumienie naszych potrzeb. Osoby korzystające ze wsparcia mogły spojrzeć na siebie i swoją sytuację z innej perspektywy.

W związku z zakończeniem udzielania pomocy psychologicznej w WSB w ramach projektu informujemy Studentów, że kontynuowanie terapii u A. Dobosiewicz należy ustalać z indywidualnie.

logo-dostepna