Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Zapraszamy do udziału w projekcie "Portfolio Absolwenta"

Zapraszamy studentów WSB do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności podczas bezpłatnych szkoleń i warsztatów oraz praktyk, których potwierdzenia zebrane zostaną w Portfolio Absolwenta WSB.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła realizację nowatorskiego projektu „Portfolio Absolwenta”.

Ideą Portfolio jest zwiększenie konkurencyjności absolwenta WSB na rynku pracy m.in. poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach oraz praktykach. Dzięki uczestnictwie w Portfolio studenci zdobywają dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje (certyfikaty, zaświadczenia, potwierdzenia udziału) gromadzone będą przez cały okres studiów w specjalnych teczkach stanowiących Portfolio Absolwenta WSB (będących jednocześnie częścią akt studenckich).
Projektem Portfolio Absolwenta WSB objęci są studenci WSB wszystkich kierunków studiów I-go stopnia realizowanych przez uczelnię (gospodarka przestrzenna, socjologia, zarządzanie).

Bezpłatne szkolenia, warsztaty i praktyki będą realizowane poza obowiązującym planem studiów – jako oferta dodatkowa, skierowana wyłącznie do studentów Wyższej Szkoły Biznesu. Jest to wyjątkowa na skalę regionu oferta, dzięki której studenci WSB mogą w trakcie studiów uzyskać dodatkową wiedzę i umiejętności szczególnie cenione przez pracodawców.
Studenci mają ponadto możliwość brania udziału w procesie organizacji konferencji naukowych, debat, prowadzenia badań i innych inicjatyw podejmowanych przez uczelnię.

Portfolio swoim zakresem obejmuje możliwości uzyskania następujących certyfikatów i zaświadczeń:

  • Certyfikat językowy TELC ( z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego),
  • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL,
  • Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBCL (nowość!),
  • Certyfikaty ukończenia bezpłatnych warsztatów, kursów, szkoleń organizowanych przez WSB,
  • potwierdzenia uczestnictwa w konferencjach i debatach organizowanych w WSB,
  • potwierdzenia udziału w organizacji konferencji i debat.

 

Aby wziąść udział w projekcie wyślij zgłoszenie (podając Imię, Nazwisko oraz kierunek studiów) na adres marketing@wsb.gorzow.pl.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki