Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Witamy w systemie rekrutacji on-line na studia I-go stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Rekrutacja on-line 2012/2013 na studia I-go stopnia na wszystkie tryby, kierunki i specjalności trwać będzie od maja do 15 września 2012r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji on-line oraz dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Podejmij decyzję o wyborze kierunku studiów:

Aby zapisać się na studia wykonaj następujące czynności:

 • Zapoznaj się z Regulaminem Studiów WSB,
 • Zapoznaj się z Regulaminem Płatności,
 • Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym wypełniając i następnie wysyłając formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola są obowiązkowe),
 • Potwierdź rejestrację poprzez kliknięcie na link podany w e-mailu, który otrzymasz po rejestracji (potwierdzenia należy dokonać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania e-maila),
 • Komplet dokumentów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty rejestracji on-line.

Dokumenty, które należy dostarczyć do Działu Organizacji Studiów:

 • Podanie (przesłane na podany podczas rejestracji adres e-mail, wypełnione przez system i gotowe do podpisu),
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 • Kserokopię dowodu osobistego,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 35x45mm,
 • 3 koperty C6 (małe) ze znaczkami oraz adresem zwrotnym kandydata,
 • Kserokopię dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

PAMIĘTAJ !

Zapoznaj się z Regulaminem Płatności
Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:
Bank Pocztowy SA O/Gorzów Wlkp.
26 1320 1830 3256 5469 2000 0001
Z dopiskiem:
OPŁATA REKRUTACYJNA NA STUDIA I STOPNIA

Uwaga!

Możesz się zapisać w systemie on-line tylko na jeden kierunek studiów.
Prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji on-line oraz dokładne wypełnienie formularza zapisu.

 

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki