Studia II stopnia

W 2021 r. WSB uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym.

Absolwenci 2-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia w WSB uzyskają tytuł magistra.

▌ SPECJALNOŚCI na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

  • Zarządzanie w biznesie
  • Zarządzanie w administracji.

Opis kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI >>>
Zasady rekrutacji na studia II stopnia >>>

DecyzjaMEiN-WSBGorzow
PKA-mgr