Zarządzanie w obiektach hotelarskich i gastronomicznych

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Jedyne tego typu studia w województwie lubuskim dające solidne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie menedżera hotelu, restauracji i innych obiektów hotelarsko- gastronomicznych. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym podczas kształcenia słuchacze nabędą umiejętności potrzebne do zarządzania i rozwijania wspomnianych przedsiębiorstw, zaś planowane wizyty studyjne u liderów rynku wzmocnią ich umiejętności praktyczne.

Cel
Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania obiektów hotelarsko- gastronomicznych. Studia łączą wiedzę z praktyką oraz dają możliwość rozwinięcia kontaktów w branży dzięki licznym spotkaniom ze specjalistami, zarówno w czasie zajęć jak i wizyt studyjnych.

Absolwenci mogą pracować jako:

 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla w obiektach hotelarsko- gastronomicznych
 • menedżerowie hoteli i restauracji
 • samodzielni przedsiębiorcy w branży HoReCa
 • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w hotelach, restauracjach i innych obiektach hotelarsko- gastronomicznych.

Ramy programowe

MODUŁ WPROWADZENIE

 • Podstawy hotelarstwa
 • Podstawy gastronomii
 • Wybrane zagadnienia prawne w hotelarstwie i gastronomii

MODUŁ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie personelem w obiektach hotelarskich i gastronomicznych
 • Organizacja i obsługa imprez w obiektach hotelarskich i gastronomicznych
 • Organizacja pracy w hotelarstwie i gastronomii
 • Nowoczesne trendy w hotelarstwie i gastronomii

MODUŁ MARKETING I SPRZEDAŻ

 • Kreowanie i sprzedaż usług HoReCa
 • Obsługa klienta w obiektach hotelarskich i gastronomicznych
 • Marketing usług HoReCa

MODUŁ KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Warsztat umiejętności przywódczych
 • Trening wewnętrzny w obiektach hotelarskich i gastronomicznych
 • Języki obce branżowe- angielski i niemiecki

WIZYTY STUDYJNE

 • Wizyta studyjna w obiekcie partnerskim – Restauracji „Pasja” w Gorzowie Wlkp.
 • Wizyta studyjna w obiekcie partnerskim- Ośrodku Wypoczynku i Odnowy Biologicznej SPA Bagiński & Chabinka w Międzyzdrojach

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>