Ułatwienia dostępu

Rachunkowość budżetowa

Finanse i Podatki - Studia Podyplomowe

GWARANCJA URUCHOMIENIA STUDIÓW W XI 2023

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Co zyskuje Słuchacz

Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Studia są skierowane do:

 • absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę,
 • do nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków w sektorze finansów publicznych,
 • osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe,
 • osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego.

Program*

Moduł RACHUNKOWOŚĆ

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Organizacja rachunkowości budżetowej
 • Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

Moduł FINANSE PUBLICZNE

 • Wprowadzenie do finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Budżet zadaniowy
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Moduł PODATKI I OPŁATY

 • Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych

Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich. Są to między innymi: dyplomowani księgowi, pracownicy urzędu skarbowego, prawnicy, doradcy podatkowi, kadra kierownicza jednostek sektora finansów publicznych.

Czas trwania

Dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (terminy zjazdów >>>).
Realizacja zajęć: stacjonarnie (w siedzibie Uczelni) oraz zdalnie (online na platformie MS Teams).

Cena

2000 zł brutto za semestr.

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.

Telefon stacjonarny

95 733 66 68

Telefon komórkowy

+48 733 744 711

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski