REKRUTACJA na 3-letnie STUDIA I STOPNIA 2019/2020

REKRUTACJA na 3-letnie STUDIA I STOPNIA 2019/2020

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację na 3-letnie STUDIA I STOPNIA (licencjackie) o profilu praktycznym rozpoczynające się w roku akad. 2019/2020.

PROMOCJA! Przy zapisie na studia I stopnia do końca maja 2019 r. jedno czesne GRATIS!

KIERUNKI i SPECJALNOŚCI na studiach I stopnia:

 • ZARZĄDZANIE >>>
  • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.
 • PRAWO I FINANSE W BIZNESIE (nowość!!!) >>>
  • Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie
  • Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym – za cenę jednego czesnego.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną, jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy moduł obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. To właśnie absolwent WSB będzie wyposażony w odpowiedni zakres praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest również jedyną uczelnią w regionie, która kształci studentów na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym. Pozostałe lokalne uczelnie kształcące studentów studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych oferują kształcenie o profilu akademickim (czyli teoretycznym).

Rekrutacja trwa od maja do końca września.
Zapraszamy do składania podań!

Zasady rekrutacji

Czesne, opłaty, zniżki

Stypendia

Regulamin studiów I stopnia obowiązujący od roku akad. 2015/2016