Praktyczne zarządzanie projektami

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

▌ Cel studiów
Zapoznanie słuchaczy z całokształtem problematyki zarządzania projektami – od pomysłu na rozwój firmy lub rozwiązanie jej problemów metodą projektową, przez planowanie i realizację projektu, aż do jego zamknięcia. Studia adresowane są do osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz kadry zarządzającej pragnącej poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Studia te w szczególności powinny zainteresować menedżerów firm produkcyjnych, budowlanych, szkoleniowych, a także instytucji państwowych i samorządowych. Studia kierowane są też do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami, chcących rozbudować swoje portfolio i pozyskać nowe umiejętności.

▌ Co zyskuje Słuchacz

 • Poznanie zasad przygotowania i realizacji projektów biznesowych oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu projektami.
 • Nabycie umiejętności planowania projektów zgodnych z potrzebami firmy bądź zewnętrznych klientów.
 • Przygotowanie projektów w oparciu o standardy i metodyki projektowe.
 • Możliwość przygotowania własnego projektu pod okiem ekspertów.

▌ Program*

Moduł WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Kontekst organizacyjny i strategiczny zarządzania projektami. Zarządzanie zmianą
 • Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami

Moduł ZARZĄDZANIE PRZEBIEGIEM PROJEKTU

 • Analiza potrzeb organizacji
 • Analiza otoczenia – interesariusze projektu
 • Inicjowanie i definiowanie projektu
 • Planowanie i organizacja projektu
 • Planowanie zakresu i harmonogramu projektu
 • Planowanie i zarządzanie zasobami w projekcie

Moduł PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Finansowe aspekty zarządzania projektami (budżetowanie, controlling)
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Zarządzanie jakością i audyt projektów
 • Prawne aspekty zarządzania projektami
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami – MS PROJECT

Moduł MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Metodyka IPMA
 • Metodyka PMI
 • Metodyka PRINCE 2
 • Agile – zwinne zarządzanie projektami
 • Wytyczne dotyczące certyfikacji menedżerów projektów

Moduł WARSZTAT KIEROWNIKA PROJEKTU

 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Umiejętności interpersonalne kierownika projektu
 • PM case study
 • Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2250 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.