Pliki do pobrania

Studia I stopnia

Informatory o studiach

Informator STUDIA I STOPNIA 2022/2023

Regulamin studiów I stopnia, regulamin płatności, regulamin stypendialny

Regulamin studiów I stopnia obowiązujący od roku akad. 2022/2023

Statut WSB

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2021/2022

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2020/2021

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2019/2020

Regulamin przyznawania pomocy materialnej w WSB

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (210×297 mm).
  • Papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2, papier nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, zadruk jednostronny.
  • Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.
  • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 09.07.2021 r.
  • Data rozpoczęcia wydawania dokumentów według wzoru: 15.07.2021 r.
  • Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo.
  • Data zakończenia wydawania wzoru dokumentu publicznego: –

Standardy realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Podania dla studentów

Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

Podanie o udzielenie urlopu od zajęć

Podanie o zmianę modułu specjalnościowego

Podanie o zmianę danych osobowych

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o rezygnację

Informacje dot. pracy dyplomowej

UJEDNOLICONE STANDARDY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I STOPNIA (cały dokument)

Załącznik 1. Wymogi redakcyjne na studiach I stopnia

Załącznik 2. Oświadczenie (o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej)

Załącznik 3. Ocena pracy dyplomowej

Załącznik 4. Zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora

Załącznik 5. Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego

Załącznik 6. Załącznik do Protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego

Informacje dot. procedury antyplagiatowej

Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami

Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem