Pliki do pobrania

Informatory o studiach

Informator STUDIA I STOPNIA 2021/2022

Informator STUDIA PODYPLOMOWE 2020/2021

Regulamin studiów I stopnia, regulamin płatności, regulamin stypendialny

Regulamin studiów I stopnia obowiązujący od roku akad. 2019/2020

Statut WSB

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2020/2021

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019

Regulamin przyznawania pomocy materialnej obowiązujący od 2017 roku

Podania dla studentów

Podanie o przedłużenie terminu oddania indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta

Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

Podanie o udzielenie urlopu od zajęć

Podanie o zmianę specjalności

Podanie o zmianę danych osobowych

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o rezygnację

Informacje dot. pracy dyplomowej

Standardy dyplomowania WSB

Załącznik 1. Wymogi redakcyjne

Załącznik 2. Oświadczenie (o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej)

Załącznik 3. Ocena pracy dyplomowej

Załącznik 4. Zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora

Załącznik 5. Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego

Załącznik 6. Załącznik do Protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego

Informacje dot. procedury antyplagiatowej

Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami

Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem