Metody analizy danych w biznesie i administracji

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
W dzisiejszym świecie umiejętności pozyskiwania oraz analizowania danych stanowią podstawę podejmowania decyzji zarówno w procesach biznesowych jak i w administracji. Posiadanie zbiorów danych to połowa sukcesu. Druga połowa to umiejętność ich skutecznej analizy i wyciągania wniosków. Dopiero na tej podstawie można właściwie ocenić kondycję organizacji oraz podjąć słuszne decyzje na bazie odkrytych już faktów.

Cel
Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej jak i jej kompleksowego, praktycznego zastosowania z zakresu szeroko pojętych metod ilościowych. Słuchacze studiów poznają zastosowania metod, technik i narzędzi analizy danych z różnych źródeł w tym, między innymi: metody ankietowej, analizy struktury, trendów, badania zależności, prognozowania, badania preferencji, analizy wielowymiarowej, tworzenia rankingów i innych.

Korzyści
Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę o podstawowych i zaawansowanych metodach statystycznych oraz to, jak mogą być one wykorzystane do rozwiązywania konkretnych problemów. Są to kompetencje, które sprawiają, że dla absolwentów Studiów otwierają się możliwości pracy na stanowisku analityka lub pokrewnym w bankach, firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, produkcyjnych, handlowych, a także w instytucjach nadzorczych oraz administracji publicznej.

Dla kogo
Studia są skierowane do następujących grup osób:

 • pracownicy administracji mający styczność z analizami, raportowaniem oraz projektami badawczymi;
 • osoby decyzyjne w firmie: właściciele, kadra zarządzająca, pracownicy niższego szczebla, chcący poznać/pogłębić wiedzę na temat możliwości wykorzystania analiz w działalności firmy;
 • osoby chcące pracować na stanowisku analityka.

Ramy programowe

 • Projektowanie i zarządzanie procesem badawczym
 • Pozyskiwanie danych do analiz i projektów – desk research
 • Przeprowadzanie badań fokusowych FGI, IDI
 • Badania ankietowe
 • Analiza efektywności inwestycji
 • Analiza statystyczna w badaniach i projektach
 • Metody wnioskowania statystycznego
 • Badanie zależności między zjawiskami i cechami
 • Budowanie rankingów – hierarchizacja i grupowanie obiektów
 • Prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
 • Praktyczne zastosowanie pakietu Excel w analizie danych – funkcje, tabele przestawne, Visual basic
 • Praktyczne wykorzystanie pakietu Excel w badanich ankietowych i statystycznych
 • Zastosowanie pakietu R w analizach danych
 • Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.