Lean Management

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Lean Management jest dla wszystkich, którzy chcą pracować mądrzej, a nie ciężej”.
Paweł Drąg, LSJ HR Group

▌ Cel
W dobie szybkich zmian organizacyjnych, wzrostu wymagań wobec jakości wyrobów i usług oraz doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji, przedsiębiorstwa poszukują coraz to lepszych metod zarządzania. Jedną z nich jest Lean Management, czyli odchudzone, szczupłe zarządzanie.
Efektywność systemu zarządzania wg Lean polega na tym, że klientom dostarcza się dokładnie tego, czego potrzebują, wtedy, gdy tego potrzebują, w ilości, w jakiej potrzebują, bez defektów i przy możliwie najniższych kosztach.
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych, w tym w administracji, za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, inżyniera procesu, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją Lean Management. Dzięki warsztatowym metodom prowadzenia zajęć Słuchacze otrzymają zestaw wiedzy i umiejętności, które będą mogli wprost wykorzystać na swoich stanowiskach pracy. Dodatkową wartością studiów są wizyty studyjne w firmach, które działają w oparciu o filozofię Lean.

▌ Studia są skierowane do:

 • właścicieli firm,
 • strategicznej kadry kierowniczej,
 • kadry zarządzającej,
 • osób planujących swój rozwój w strukturach przedsiębiorstwa na stanowiskach zarządzających,
 • osób ceniących i dbających o swój rozwój osobisty.

▌ Program

MODUŁ I – FILOZOFIA LEAN

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Zarządzanie zmianą. Komunikacja w organizacji i zespole
 • Przywództwo w kulturze Lean
 • Zarządzanie projektem Lean
 • Wizyta studyjna

MODUŁ II – ZARZĄDZANIE LEAN

 • Standaryzacja procesów
 • Techniki i narzędzia rozwiązywania problemów
 • Warsztaty KAIZEN – ciągłe doskonalenie
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • Technika szybkiego przezbrojenia SMED
 • Zaopatrywanie stanowisk – Supermarket, Kanban, Just in Time
 • GEMBA i mapowanie strumienia wartości
 • Zarządzanie wizualne. Zastosowanie 5S
 • Planowanie i balansowanie produkcji
 • Wskaźniki i mierniki procesów. Controlling w LM
 • Zarządzanie jakością w LM. Narzędzia jakości

MODUŁ III – LEAN W PRAKTYCE

 • Wprowadzenie do Six Sigma
 • Warsztaty – praca projektowa
 • Wizyta studyjna

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Zajęcia na studiach prowadzą wykładowcy – doświadczeni praktycy stosujący Lean w codziennej działalności swoich firm, w tym posiadający certyfikację Black Belt.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2500 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.