Lean Management

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Lean Management jest dla wszystkich, którzy chcą pracować mądrzej, a nie ciężej”.
Paweł Drąg, LSJ HR Group

▌ Cel
W dobie szybkich zmian organizacyjnych, wzrostu wymagań wobec jakości wyrobów i usług oraz doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji, przedsiębiorstwa poszukują coraz to lepszych metod zarządzania. Jedną z nich jest Lean Management, czyli odchudzone, szczupłe zarządzanie.
Efektywność systemu zarządzania wg Lean polega na tym, że klientom dostarcza się dokładnie tego, czego potrzebują, wtedy, gdy tego potrzebują, w ilości, w jakiej potrzebują, bez defektów i przy możliwie najniższych kosztach.
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych, w tym w administracji, za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, inżyniera procesu, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją Lean Management. Dzięki warsztatowym metodom prowadzenia zajęć Słuchacze otrzymają zestaw wiedzy i umiejętności, które będą mogli wprost wykorzystać na swoich stanowiskach pracy. Dodatkową wartością studiów są wizyty studyjne w firmach, które działają w oparciu o filozofię Lean.

▌ Studia są skierowane do:

 • właścicieli firm,
 • strategicznej kadry kierowniczej,
 • kadry zarządzającej,
 • osób planujących swój rozwój w strukturach przedsiębiorstwa na stanowiskach zarządzających,
 • osób ceniących i dbających o swój rozwój osobisty.

▌ Program

MODUŁ I – FILOZOFIA LEAN

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Zarządzanie zmianą. Komunikacja w organizacji i zespole
 • Przywództwo w kulturze Lean
 • Zarządzanie projektem Lean
 • Wizyta studyjna

MODUŁ II – ZARZĄDZANIE LEAN

 • Standaryzacja procesów
 • Techniki i narzędzia rozwiązywania problemów
 • Warsztaty KAIZEN – ciągłe doskonalenie
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • Technika szybkiego przezbrojenia SMED
 • Zaopatrywanie stanowisk – Supermarket, Kanban, Just in Time
 • GEMBA i mapowanie strumienia wartości
 • Zarządzanie wizualne. Zastosowanie 5S
 • Planowanie i balansowanie produkcji
 • Wskaźniki i mierniki procesów. Controlling w LM
 • Zarządzanie jakością w LM. Narzędzia jakości

MODUŁ III – LEAN W PRAKTYCE

 • Wprowadzenie do Six Sigma
 • Warsztaty – praca projektowa
 • Wizyta studyjna

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Zajęcia na studiach prowadzą wykładowcy – doświadczeni praktycy stosujący Lean w codziennej działalności swoich firm, w tym posiadający certyfikację Black Belt.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 2250 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►