Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji będą realizowane przez 4 semestry.

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Głównym celem studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest wykształcenie specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Zarządzania w biznesie i administracji. Absolwenci będą wszechstronne przygotowani do pełnienia zawodowych i społecznych ról w warunkach nieustannie i szybko zmieniającego się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

W ofercie znajdują się dwie specjalności: Zarządzanie w biznesie oraz Zarządzanie w administracji. W zależności od zainteresowań oraz potrzeb zawodowych student może wybrać jedną z nich. Program studiów o profilu praktycznym daje większe szanse na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy i wyposaża studentów w bogaty zestaw umiejętności i kompetencji pożądanych przez pracodawców.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji i o profilu praktycznym będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe jako pracownik dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorstwa, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także w jednostkach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich oraz specjalistycznych.
Program studiów został tak zbudowany, by kompetencje uzyskane przez absolwenta wyróżniały go na rynku pracy.

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji może stanowić punkt wyjścia do budowania i rozwoju ścieżki zawodowej w różnych obszarach nie tylko biznesu, ale również administracji.

Informator o studiach II stopnia 2022/2023

INFORMATOR_mgr_2022-2023okl