Doradztwo zawodowe i personalne

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność”.
John D. Rockefeller

▌ Cel
Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych. Studenci zostaną przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji, prawa.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • wiedzę na temat funkcjonowania profesjonalnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych co do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego, metod i technik pracy z grupą, obszaru motywowania, komunikacji, coachingu i negocjacji,
 • umiejętności stosowania poznanych narzędzi doradczych, coachingu oraz komunikacji w praktyce,
 • wiedzę na temat roli doradcy zawodowego jako specjalisty do spraw kierowania rozwojem kariery w procesie diagnozowania, projektowania i zarządzania kapitałem ludzkim,
 • umiejętność trafnego opisywania zasad funkcjonowania rynku pracy.

▌ Studia są skierowane do:

 • obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, instytucji samorządowych, działów personalnych w firmach, agencji doradztwa personalnego,
 • pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych, placówek oświatowych,
 • osób chcących pracować w charakterze doradcy zawodowego, personalnego i szkolnego doradcy kariery oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach.

▌ Program*

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Podstawy doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Poradnictwo indywidualne
 • Poradnictwo grupowe
 • Coaching i terapia krótkoterminowa

DORADZTWO PERSONALNE

 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocena pracowników
 • Motywowanie pracowników
 • Szkolenia i rozwój
 • Podstawy prawa pracy

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE (opcja dodatkowa dla nauczycieli)

 • Dydaktyka przedmiotu nauczania
 • Praktyka zawodowa

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Uwaga! Program studiów przygotowuje również do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe oraz w wytycznych Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli konieczny jest w tym przypadku wybór modułu dydaktycznego oraz odbycie praktyk zawodowych.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 1600 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.