Doradztwo zawodowe i personalne

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, aby tylko mieć tę umiejętność”.
John D. Rockefeller

▌ Cel
Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych. Studenci zostaną przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji, prawa.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • wiedzę na temat funkcjonowania profesjonalnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych co do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego, metod i technik pracy z grupą, obszaru motywowania, komunikacji, coachingu i negocjacji,
 • umiejętności stosowania poznanych narzędzi doradczych, coachingu oraz komunikacji w praktyce,
 • wiedzę na temat roli doradcy zawodowego jako specjalisty do spraw kierowania rozwojem kariery w procesie diagnozowania, projektowania i zarządzania kapitałem ludzkim,
 • umiejętność trafnego opisywania zasad funkcjonowania rynku pracy.

▌ Studia są skierowane do:

 • obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, instytucji samorządowych, działów personalnych w firmach, agencji doradztwa personalnego,
 • pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych, placówek oświatowych,
 • osób chcących pracować w charakterze doradcy zawodowego, personalnego i szkolnego doradcy kariery oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach.

▌ Program*

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Podstawy doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Poradnictwo indywidualne
 • Poradnictwo grupowe
 • Coaching i terapia krótkoterminowa

DORADZTWO PERSONALNE

 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocena pracowników
 • Motywowanie pracowników
 • Szkolenia i rozwój
 • Podstawy prawa pracy

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE (opcja dodatkowa dla nauczycieli)

 • Dydaktyka przedmiotu nauczania
 • Praktyka zawodowa

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Uwaga! Program studiów przygotowuje również do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe oraz w wytycznych Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli konieczny jest w tym przypadku wybór modułu dydaktycznego oraz odbycie praktyk zawodowych.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1600 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►