Akademia Menedżera Sprzedaży

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Ważne jest to, że z każdym produktem i usługą, którą sprzedajesz, powinieneś sprzedawać odpowiedni stan. Za każdym razem, gdy klient spojrzy na Twój produkt, powinien poczuć się dobrze. Niezależnie od okoliczności. Właśnie na tym polega Twoje zadanie jako sprzedawcy.”
Richard Bandler

▌ Cel
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie osób do pełnienia roli menedżera sprzedaży poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności z zakresu biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Słuchacze poznają nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z pracownikami, podwładnymi i zarządem oraz nowoczesne metody zarządzania.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż,
 • zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • narzędzi i warsztat efektywnej obsługi klienta,
 • umiejętność opracowywania strategii/celów sprzedaży,
 • kompetencje w zakresie metod nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie,
 • wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych,
 • dodatkowo studenci poznają sposoby wykorzystania narzędzi agile w sprzedaży.

Atutem studiów jest wykorzystywanie dynamicznych i aktywnych metod prezentacji wiedzy, z zastosowanie ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.

▌ Studia są skierowane do:

 • kadry menedżerskiej zarządzającej sprzedażą oraz zespołami sprzedażowymi,
 • menedżerów zarządzających działami handlowymi poszukujących nowych inspiracji i praktycznych rozwiązań,
 • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na zarządzaniu sprzedażą,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
 • pracowników działów marketingu i sprzedaży,
 • właścicieli firm, liderów,
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

Te wyjątkowe studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych metodami skuteczniejszego działania w zakresie obsługi klienta.

▌ Program

 • Nowoczesne trendy w sprzedaży.
 • Efektywne techniki sprzedaży.
 • Zarządzanie zespołem sprzedawców/handlowców.
 • Organizacja sprzedaży.
 • Stymulacja sprzedaży na niestabilnym rynku.
 • Rola neuronauki w procesie sprzedaży.
 • Efektywne zarządzanie klientami oraz zarządzanie coachingowe zespołem.
 • Prezentowanie oferty handlowej – wystąpienia publiczne.
 • Negocjacje podnoszące efektywność sprzedaży.
 • Moduł zaliczeniowy – prezentacja projektu końcowego.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra:
Wykładowcy kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży są najwyższej klasy specjalistami w zakresie sprzedaży, merchandisingu, komunikacji, motywacji, budowania marki, marketingu, e-marketingu, coachingu i mentoringu. Wszyscy są wykładowcami uczelni, trenerami biznesu lub psychologami. Wielu z nich jest autorami książek i poradników z zakresu efektywnej sprzedaży lub autorami artykułów w prasie specjalistycznej i branżowej.
Trenerzy i wykładowcy to wieloletni praktycy z ogromnym doświadczeniem, zatrudnieni w korporacjach na stanowiskach menedżerskich i zarządzający zespołami pracowników.

▌ Partnerzy
Studia prowadzone we współpracy z Grupą Dobrych Trenerów „Pasja”.

Twórcy „Akademii Menedżera Sprzedaży” – Grupa Dobrych Trenerów „Pasja” – za unikalny program studiów podyplomowych zostali nagrodzeni Medalem Europejskim przez Business Centre Club. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w ramach finału 28. edycji Medalu Europejskiego.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2200 zł brutto za semestr.

ULOTKA specjalności Akademia Menedżera Sprzedaży do pobrania >>>

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.