Akademia Menedżera Kultury

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Zespół współpracowników jest jak orkiestra, a dobry szef niczym dyrygent wie, kto fałszuje, kto gra czysto i stara się, a kto zbytnio się nie wysila.”
Paulo Coelho

Aktualnosci-StudiaPodyplomoweAMK

▌ Cel
Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności menedżerów w procesach zarządzania w szeroko rozumianej kulturze, przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania organizacją zajmującą się działalnością kulturalną. W programie zawarliśmy treści, które mają na celu rozwój przede wszystkim tych kompetencji, które pomagają zarządzać relacjami, rozwijać kapitał ludzki, budować zespół i kreować atrakcyjną ofertę kulturalną. Wychodzimy z założenia, że osoba zarządzająca jest przykładem dla swojego zespołu, dlatego też wiele treści programowych nakierowanych jest na rozwój osobisty.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zarządzania w szeroko rozumianej kulturze. Słuchacze będą mieli okazję zweryfikować swą wiedzę i doświadczenie oraz nabyć nowe umiejętności pod czujnym okiem praktyków zarządzania, uznanych liderów i menedżerów kultury w organizacjach różnego typu (biblioteka, muzeum, teatr) oraz doświadczonych dydaktyków z różnych ośrodków akademickich.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych związanych z działalnością kulturalną, urzędach,
 • kadry kierowniczej, osób aspirujących do zajmowania stanowisk kierowniczych w kulturze.

▌ Program*

Moduł WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA, ZJAWISKA I PROCESY W KULTURZE

 • Polityka kulturalna w aspekcie międzynarodowym, państwowym i samorządowym
 • Współpraca międzynarodowa i wolontariat w kulturze
 • Język kultury. Kultura języka
 • Działalność kulturalna organizacji pozarządowych i współpraca z trzecim sektorem
 • Budowanie publiczności

Moduł ZARZĄDZANIE W KULTURZE

 • Zarządzanie strategiczne i badania w kulturze
 • Specyfika zarządzania działalnością artystyczną
 • Prawne aspekty działalności kulturalnej
 • Finansowanie działalności kulturalnej
 • Zarządzanie projektem kulturalnym
 • Specyfika zarządzania instytucją kultury – możliwości, wyzwania, ograniczenia

Moduł PRZYWÓDZTWO W KULTURZE

 • Lider i przywództwo w kulturze
 • Budowa i zarządzanie zespołem
 • Rozwój kapitału ludzkiego

Moduł MARKETING I KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

 • Marketing usług kulturalnych
 • Marka i wizerunek instytucji /organizacji kultury w sieci (serwis WWW, media społecznościowe)
 • Współpraca z mediami i public relations
 • Etykieta i protokół dyplomatyczny dla menedżerów kultury
 • Warsztat wystąpień publicznych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy, jak i wykładowcy akademiccy. Zaprosiliśmy do współpracy doświadczonych i uznanych menedżerów kultury z różnych organizacji.

▌ Partnerzy

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2100 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.