Specjalności

Studia podyplomowe

Specjalności z zakresu ZARZĄDZANIE

Systemy zarządzania jakością – studia pod patronatem TÜV NORD Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Praktyczne zarządzanie projektami

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – we współpracy z Mazowiecką Uczelnią Medyczną

Akademia Menedżera Sprzedaży – we współpracy z Grupą Dobrych Trenerów PASJA – NOWOŚĆ

Specjalności z zakresu HUMAN RESOURCES

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje – we współpracy z Lubuskim Centrum Arbitrażu i MediacjiTRWA REKRUTACJA na studia od III 2020

Doradztwo zawodowe i personalne

Kadry i płace – NOWOŚĆ

Specjalności z zakresu LOGISTYKA I PRODUKCJA

Lean Management – NOWOŚĆ

Zarządzanie procesami logistycznymi – menedżer logistyki

Zarządzanie produkcją – menedżer produkcji

Transport – spedycja – logistyka

Specjalności z zakresu ADMINISTRACJA I PRAWO

Zamówienia publiczne – pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych – NOWOŚĆ

Zarządzanie w administracji z elementami prawa

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie nieruchomościami

Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym – NOWOŚĆ

Specjalności z zakresu FINANSE I PODATKI

Controlling finansowy

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość i podatki od podstaw – NOWOŚĆ

Specjalności z zakresu OCHRONA I ANALIZA DANYCH

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych – Inspektor ODO