Programy specjalności

Studia podyplomowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim (dawniej Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje

Doradztwo zawodowe i personalne – we współpracy z AUDIT

Systemy zarządzania jakością – studia pod patronatem TÜV NORD Polska

Zarządzanie produkcją – menedżer produkcji

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie procesami logistycznymi – menedżer logistyki

Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych

Transport – spedycja – logistyka

Zarządzanie w administracji z elementami prawa

Metody analizy danych w biznesie i administracji

Controlling finansowy

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami w lasach państwowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – we współpracy z MUM

Praktyczne zarządzanie projektami

Dodatkowe moduły do wyboru – dla zainteresowanych słuchaczy studiów podyplomowych w WSB (oferta dotyczy wszystkich specjalności):

  • Język obcy specjalistyczny – angielski lub niemiecki
  • Dydaktyka – dla nauczycieli

W ofercie znajdują się także programy z zakresu:

  • Coachingu
  • Psychologii zarządzania