Pliki do pobrania

Informatory:

Informator 2018/2019

Regulamin studiów I stopnia, regulamin płatności, regulamin stypendialny

Regulamin studiów I stopnia obowiązujący od roku akad. 2015/2016

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2017/2018

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2016/2017

Regulamin przyznawania pomocy materialnej obowiązujący od roku akad. 2017

Podania

Podanie o przedłużenie terminu oddania indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta

Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

Podanie o udzielenie urlopu od zajęć

Podanie o zmianę specjalności

Podanie o zmianę danych osobowych

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o rezygnację

Informacje dot. pracy dyplomowej

Standardy dyplomowania WSB

Załącznik 2. Oświadczenie (o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej)

Załącznik 4. Zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora

Załącznik 5. Protokół Komisji Egzaminu Dyplomowego

Załącznik 6. Załącznik do Protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego

Informacje dot. procedury antyplagiatowej

Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – Zarządzanie logistyczne w służbach mundurowych i Zarządzanie transportem

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – Zarządzanie logistyczne i Zarządzanie produkcją

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY – Przedsiębiorczość i Zarządzanie kadrami