Lean Management

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea

Lean management jest dla wszystkich, którzy chcą pracować mądrzej, a nie ciężej. (Paweł Drąg, LSJ HR Group)

W dobie szybkich zmian organizacyjnych, wzrostu wymagań wobec jakości wyrobów i usług oraz doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji, przedsiębiorstwa poszukują coraz to lepszych metod zarządzania. Jedną z nich jest Lean Management, czyli odchudzone, szczupłe zarządzanie. Organizacje działające wg filozofii LEAN zużywają zdecydowanie mniej zasobów niż przed wdrożeniem tej koncepcji, w tym optymalizowany jest ludzki wysiłek, zajmowane miejsce, np. na hali produkcyjnej lub w biurze, inwestycje w narzędzia i sprzęty oraz czas poświęcony na projektowanie i wdrożenie nowego produktu.

Efektywność systemu zarządzania wg Lean polega na tym, że klientom dostarcza się dokładnie tego, czego potrzebują, wtedy, gdy tego potrzebują, w ilości, w jakiej potrzebują, bez defektów i przy możliwie najniższych kosztach.

Cel
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych, w tym w administracji, za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

Dla kogo
Wiedza i umiejętności z zarządzania wg koncepcji LEAN swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w procesach produkcyjnych, ale mogą być wykorzystane w każdego rodzaju działalności. Marnotrawstwa takie jak: nadprodukcja, zbędny ruch i transport, długie oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, zbyt duże zapasy oraz niewykorzystany potencjał pracowników należy minimalizować w każdej organizacji – zakładzie produkcyjnym, usługowym, warsztacie, szpitalu, urzędzie, szkole

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych Lean Management uzyskają unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, inżyniera procesu, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją Lean Management. Dzięki warsztatowym metodom prowadzenia zajęć Słuchacze otrzymają zestaw wiedzy i umiejętności, które będą mogli wprost wykorzystać na swoich stanowiskach pracy. Dodatkową wartością studiów są wizyty studyjne w firmach, które działają w oparciu o filozofię Lean.

Kadra
Zajęcia na studiach prowadzą wykładowcy – doświadczeni praktycy stosujący Lean w codziennej działalności swoich firm, w tym posiadający certyfikację Black Belt.

Ramy programowe

MODUŁ I – FILOZOFIA LEAN

1. Wizyta studyjna I
2. Wprowadzenie do Lean Management
3. Zarządzanie zmianą. Komunikacja w organizacji i zespole
4. Przywództwo w kulturze Lean
5. Zarządzanie projektem Lean

MODUŁ II – NARZĘDZIA LEAN
6. Standaryzacja procesów
7. Techniki i narzędzia rozwiązywania problemów
8. Warsztaty KAIZEN – ciągłe doskonalenie
9. TPM – Total Productive Maintenance
10. Technika szybkiego przezbrojenia SMED
11. Zaopatrywanie stanowisk – Supermarket, Kanban, Just in Time
12. GEMBA i mapowanie strumienia wartości
13. Zarządzanie wizualne. Zastosowanie 5S
14. Planowanie i balansowanie produkcji
15. Wskaźniki i mierniki procesów. Controlling w LM
16. Zarządzanie jakością w LM. Narzędzia jakości

MODUŁ III – LEAN W PRAKTYCE
17. Wprowadzenie do Six Sigma
18. Wizyta II
19. Warsztaty – praca projektowa

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 2250 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>

Lean management jest dla wszystkich, niezależnie od stanowiska i wykształcenia. Jest dla osób pracujących zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach. Również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą to robić w oparciu o Lean Management.
(Anna Guzik, ekspertka ds. Lean i trenerka LSJ HR Group, Szczecin)