Zasady rekrutacji na studia I stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA trwa od 4 maja do 30 września 2021 r.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi rekrutację bez egzaminów na 3-letnie NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA o profilu PRAKTYCZNYM. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z tym nie są przeliczane punkty z matury.

Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi rekrutację na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.
W ramach kierunku studiów kandydat dokonuje wyboru modułów specjalnościowych.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na kierunku ZARZĄDZANIE:

  • Marketing internetowy oraz Grafika reklamowa w biznesie – NOWOŚCI
  • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem;

Absolwenci 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia w WSB otrzymują tytuł licencjata.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
  • Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie;
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł), którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się w zakładce Czesne, opłaty, zniżki
  • Dowód osobisty do wglądu;
  • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

W przypadku cudzoziemców należy złożyć dodatkowo:
– Oryginał świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości oraz suplement opatrzone apostille lub zalegalizowane przez placówkę konsularną kraju wydania dokumentu (Szczegóły: Ukraina apostille.in.ua lub Białoruś https://edu.gov.by/about-ministry/prostavlenie; konsulat Ukrainy: http://konsulatukrainy.szczecin.pl/ )
– Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski
– Kserokopia paszportu oraz wizy/karty pobytu/ karty Polaka
– Certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 1, parter).

Podanie na studia I stopnia można złożyć także online: REKRUTACJA ONLINE.

W razie wątpliwość zapraszamy do kontaktu telefonicznego – jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dział Organizacji Studiów (Dziekanat studiów I stopnia)
tel. stacjonarne: 95 733 66 60, 733 66 67
tel. komórkowe: 784 595 310, 694 438 591
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

Podanie na studia I stopnia 2021/2022

Regulamin płatności na studiach I stopnia 2021/2022

Rozkład roku akademickiego 2021/2022

Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022

Umowa o studia I stopnia w WSB

Informator o studiach I stopnia 2021/2022