Zasady rekrutacji na studia I stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA trwa od 4 maja do 25 września 2020 r.

(z możliwością przedłużenia wg zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi rekrutację bez egzaminów, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z tym nie są przeliczane punkty z matury.

Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi rekrutację na studia I stopnia na kierunkach: ZARZĄDZANIE oraz PRAWO I FINANSE W BIZNESIE.
W ramach poszczególnych kierunków studiów kandydat dokonuje wyboru modułów specjalnościowych.

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na kierunku ZARZĄDZANIE:

 • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem;

MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na kierunku PRAWO I FINANSE W BIZNESIE:

 • Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie
 • Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

*** NA OBU KIERUNKACH OBOWIĄZUJĄ TAKIE SAME ZASADY REKRUTACJI. ***

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie;
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł), którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się w zakładce Czesne, opłaty, zniżki;
 • Dowód osobisty do wglądu;
 • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 1, parter):

A) W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu WSB podczas epidemii, wypełnione podanie na studia I stopnia można:
* przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.;
* przesłać mailem skan lub zdjęcie podania (dziekanat@wsb.gorzow.pl).
Pozostałe dokumenty można dostarczyć w terminie późniejszym (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

B) Podanie na studia I stopnia mona złożyć także online: REKRUTACJA ONLINE.

W razie wątpliwość zapraszamy do kontaktu telefonicznego – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szczegółowe informacje:
tel. stacjonarne: 95 733 66 60, 733 66 67
tel. komórkowe: 784 595 310, 694 438 591
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

Godziny pracy Działu Organizacji Studiów WSB:
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Wtorek 12:00 – 16:00
Środa – nieczynne
Czwartek 9:00 – 13:00
Piątek 12:00 – 16:00

Podanie na studia I stopnia 2020/2021

Regulamin płatności na studiach I stopnia 2020/2021

Rozkład roku akademickiego 2020/2021

Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021

Umowa o studia I stopnia w WSB

Zarządzenie Rektora – zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej